FAQs Complain Problems

वडा सचिवहरु

सि.नं. नाम थर वडा कार्यालय पद सम्पर्क नम्वर Email
प्रबिन यादब सहायक पाँचौ‌ं ९७६५६८१२५७ kmunward1@gmail.com
बिवश कार्की  सहायक पाँचौ‌ं ९८६०९६५६७७ kmunward2@gmail.com
मनिका गौतम सहायक पाँचौ‌ं ९८६०७७६७५४ kmunward3@gmail.com
अप्सरा आचार्य सहायक चौथो ९८१७८९३४४४ kmunward4@gmail.com
सुरेन्द्र प्रसाद पोखरेल मुखिया ९७४३०५२१२६ kmunward5@gmail.com
कृष्ण प्रसाद निरौला प्रा.स. ९७४३०५२१२६ kmunward6@gmail.com
हस्त बहादुर दनुवार मुखिया ९८१५७२०३४७ kmunward7@gmail.com
राम चन्द्र ओझा सहायक चौथो ९८४१३१८६३७ kmunward8@gmail.com
संजिब दाहाल सहायक चौथो ९८४०३३७७२२ kmunward9@gmail.com
१० राजेन्द्र बहादुर सिङ्ग १० सहायक चौथो ९८४७३२२४३२ kmunward10@gmail.com
११ मिलन लामा  ११ सहायक पाँचौ‌ं ९८६००८३२६२  kmunward11@gmail.com
१२ नारायण कार्की १२ सहायक पाँचौ‌ं ९८६३४६२३४१ kmunward12@gmail.com
१३ रिणु कुमारी श्रेष्ठ १३ मुखिया ९८०८०७८६३० kmunward13@gmail.com
१४ अनिरुद्ध प्रसाद चौधरी  १४ सहायक चौथो ९८४९१८४०५८ kmunward14@gmail.com