हाम्रो प्रतिबद्धता, हाम्रो अभियान ! समृद्ध कटारी नगर, हाम्रो पहिचान !!

श्राेत अनुमान गर्दा निम्न अनुसार गरियाे ।

Supporting Documents: