हाम्रो प्रतिबद्धता, हाम्रो अभियान ! समृद्ध कटारी नगर, हाम्रो पहिचान !!

बजेट तथा कार्यक्रम

बजेट बक्तब्य

कटारी नगरपालिकाको सम्मानित प्रथम यस नगर सभाको समुद्घाटन समारोहमा हाम्रो आमन्त्रणलाई सहर्ष स्वीकार गरी पाल्नुहुने