हाम्रो प्रतिबद्धता, हाम्रो अभियान ! समृद्ध कटारी नगर, हाम्रो पहिचान !!

कटारी नगरपालिकाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको नामावली विवरण

सम्पर्क नम्बर  तलको जनप्रतिनिधि.pdf फाइलनमा  क्लिक  गरि हेर्न सकिने छ ।

गूगल नक्सा

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d6961.2769237152015..." width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>