हाम्रो प्रतिबद्धता, हाम्रो अभियान ! समृद्ध कटारी नगर, हाम्रो पहिचान !!

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

आ.व.२०७५/0७६ मा कटारी नगरपालिका अन्तर्गत वाड न. २ को लागि पुनः शिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वान ।

आ.व. २०७५/०७६ को लागि वनजन्य, काठ जन्य (बनकस, खोटो, जडिबुटी) , पशुजन्य बस्तु पशु चौपाया, हाड खोड,छाला तथा निकासी गर्ने सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउ–पत्रआह्वानको सूचना !

आ. व. २०७५/७६ को लागि ढुंगा, गिट्टी, ग्राबेल, रोडा बालुवा उत्खनन तथा संकलन सम्बन्धि बोलपत्र आव्हानको सूचना ।

सवारी साधन खरिद सम्बन्धि बोलपत्र आव्हानको सूचना ।

सिलबन्दी दरभाउपत्र आवहानको सूचना : दमकल भवन निर्माण ।