कटारी नगरपालिकाको Official वेबसाइटमा तपाईलाई स्वागत छ ।

चुन बहादुर मगर

Email: 
chudaavaae@hotmail.com, chudamanimgr@gmail.com
Phone: 
९८६२८१२२००
Section: 
लेखा