हाम्रो प्रतिबद्धता, हाम्रो अभियान ! समृद्ध कटारी नगर, हाम्रो पहिचान !!

नयाँ संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा २०७२