कटारी नगरपालिकाको Official वेबसाइटमा तपाईलाई स्वागत छ ।

वचन देव कुमर

Designation:

Phone: 
९८६२८४३७६७
Section: 
जिन्सी शाखा