हाम्रो प्रतिबद्धता, हाम्रो अभियान ! समृद्ध कटारी नगर, हाम्रो पहिचान !!

बहुक्षेत्रिय पोषण कार्यक्रम अन्तर्गत स्वयंसेवक पदको अन्तरबार्तामा उपस्थित हुने सम्बन्धमा ।