हाम्रो प्रतिबद्धता, हाम्रो अभियान ! समृद्ध कटारी नगर, हाम्रो पहिचान !!

त्रिवेणी मैनी मेला सम्बन्धी सूचना ।।।

Supporting Documents: