हाम्रो प्रतिबद्धता, हाम्रो अभियान ! समृद्ध कटारी नगर, हाम्रो पहिचान !!

कटारी नगरपालिकाका वडा अध्यक्षहरु स्वागतको कार्यक्रम मा ।