हाम्रो प्रतिबद्धता, हाम्रो अभियान ! समृद्ध कटारी नगर, हाम्रो पहिचान !!

उपभोक्ता समितिको बैंक खाता बन्द गर्ने सिफारिस लिन पेश गर्नु पर्ने कागजातहरु के के हुन् ?

  • उपभोक्ता समितिको निवेदन ।
  • बैंक खाता बन्द गर्ने सम्बन्धमा उपभोक्ता समितिबाट भएको निर्णयको प्रतिलिपी ।