हाम्रो प्रतिबद्धता, हाम्रो अभियान ! समृद्ध कटारी नगर, हाम्रो पहिचान !!

अा.व. २०७३/०७४ काे बजेट बक्तव्य

Supporting Documents: 

गूगल नक्सा