हाम्रो प्रतिबद्धता, हाम्रो अभियान ! समृद्ध कटारी नगर, हाम्रो पहिचान !!

कटारी नगर कार्यपालिकाको प्रथम नगर सभाको तस्विर ।