हाम्रो प्रतिबद्धता, हाम्रो अभियान ! समृद्ध कटारी नगर, हाम्रो पहिचान !!

कटारी नगर कार्यपालिकाको नगर प्रमुख आ.व. २०७५/०७६ को बजेट बक्तव्य प्रस्तुत गर्दै ।